BGA là gì? Nghĩa của từ bga

BGA là gì?

BGA“Ball Grid Array” trong tiếng Anh.

BGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGA“Ball Grid Array”.

Ball Grid Array: Mảng lưới bóng.

Một số kiểu BGA viết tắt khác:

Brandy and Ginger Ale: Rượu Brandy và Ginger Ale.
đồ uống có cồn.

Giải thích ý nghĩa của BGA

BGA có nghĩa “Ball Grid Array”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng lưới bóng”.