BH là gì? Nghĩa của từ bh

BH là gì?

BH“Bảo hiểm” trong tiếng Việt, “Bahrain” trong tiếng Anh.

BH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BH“Bảo hiểm”, “Bahrain”.

Bảo hiểm.

Bahrain: Bahrain.
ISO 3166 digram.

Một số kiểu BH viết tắt khác:

Belize: Belize.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Bohrium: Bohrium.
Bh.

Bihari languages: Ngôn ngữ Bihari.
mã ISO 639-1: bh.

Giải thích ý nghĩa của BH

VIỆT NGỮ.

BH có nghĩa “Bảo hiểm” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

BH có nghĩa “Bahrain”, dịch sang tiếng Việt là “Bahrain”.