BHAG là gì? Nghĩa của từ bhag

BHAG là gì?

BHAG“Bengali Housing Action Group” trong tiếng Anh.

BHAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHAG“Bengali Housing Action Group”.

Bengali Housing Action Group: Nhóm hành động về nhà ở Bengali.

Giải thích ý nghĩa của BHAG

BHAG có nghĩa “Bengali Housing Action Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm hành động về nhà ở Bengali”.