BHD là gì? Nghĩa của từ bhd

BHD là gì?

BHD“Bahraini dinar” trong tiếng Anh.

BHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHD“Bahraini dinar”.

Bahraini dinar: Đồng dinar Bahrain.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của BHD

BHD có nghĩa “Bahraini dinar”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng dinar Bahrain”.