BHN là gì? Nghĩa của từ bhn

BHN là gì?

BHN“Brinell Hardness Number” trong tiếng Anh.

BHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHN“Brinell Hardness Number”.

Brinell Hardness Number: Số độ cứng Brinell.

Một số kiểu BHN viết tắt khác:

Beihan Airport: Sân bay Beihan.

Baseball Health Network: Mạng lưới sức khỏe bóng chày.

Basic Human Needs: Các nhu cầu cơ bản của con người.

Best Host News: Tin tức về máy chủ lưu trữ tốt nhất.

Bhuli Railway Station: Ga xe lửa Bhuli.

Giải thích ý nghĩa của BHN

BHN có nghĩa “Brinell Hardness Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số độ cứng Brinell”.