BHR là gì? Nghĩa của từ bhr

BHR là gì?

BHR“Bahrain” trong tiếng Anh.

BHR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHR“Bahrain”.

Bahrain: Bahrain.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của BHR

BHR có nghĩa “Bahrain”, dịch sang tiếng Việt là “Bahrain”.