BI là gì? Nghĩa của từ bi

BI là gì?

BI“Burundi” trong tiếng Anh.

BI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BI“Burundi”.

Burundi: Burundi.
ISO 3166 digram.

Một số kiểu BI viết tắt khác:

Bismuth: Bismuth.
Bi.

Bislami language: Ngôn ngữ Bislami.
mã ISO 639-1: bi.

Giải thích ý nghĩa của BI

BI có nghĩa “Burundi”, dịch sang tiếng Việt là “Burundi”.