BIAP là gì? Nghĩa của từ biap

BIAP là gì?

BIAP“Baghdad International Airport” trong tiếng Anh.

BIAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIAP“Baghdad International Airport”.

Baghdad International Airport: Sân bay Quốc tế Baghdad.

Một số kiểu BIAP viết tắt khác:

Biafran pound: Biafran pound.

Giải thích ý nghĩa của BIAP

BIAP có nghĩa “Baghdad International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Quốc tế Baghdad”.