BIF là gì? Nghĩa của từ bif

BIF là gì?

BIF“Burundian franc” trong tiếng Anh.

BIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIF“Burundian franc”.

Burundian franc: Đồng franc Burundi.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của BIF

BIF có nghĩa “Burundian franc”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng franc Burundi”.