BIH là gì? Nghĩa của từ bih

BIH là gì?

BIH“Bosnia and Herzegovina” trong tiếng Anh.

BIH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIH“Bosnia and Herzegovina”.

Bosnia and Herzegovina: Bosnia và Herzegovina.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu BIH viết tắt khác:

Bihari languages: Ngôn ngữ Bihari.
mã ISO 639-2: bih.

Giải thích ý nghĩa của BIH

BIH có nghĩa “Bosnia and Herzegovina”, dịch sang tiếng Việt là “Bosnia và Herzegovina”.