BIS là gì? Nghĩa của từ bis

BIS là gì?

BIS“Bislami language” trong tiếng Anh.

BIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIS“Bislami language”.

Bislami language: Ngôn ngữ Bislami.
mã ISO 639-2: bis.

Giải thích ý nghĩa của BIS

BIS có nghĩa “Bislami language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Bislami”.