BIZ là gì? Nghĩa của từ biz

BIZ là gì?

BIZ“Business” trong tiếng Anh.

BIZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIZ“Business”.

Business: Doanh nghiệp.
Ngoài ra, business còn có nhiều nghĩa như là: kinh doanh, mua bán, thương mại, nghề nghiệp, công việc...

Một số kiểu BIZ viết tắt khác:

Berliner Illustrirte Zeitung.
Tên tạp chí tin tức của Đức.

Ngiri language: Ngôn ngữ Ngiri.
Một ngôn ngữ bản địa của Congo, có mã ISO 639-3 là biz.

Giải thích ý nghĩa của BIZ

BIZ có nghĩa “Business”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp”.