BJ là gì? Nghĩa của từ bj

BJ là gì?

BJ“Blowjob” trong tiếng Anh.

BJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BJ“Blowjob”.

Blowjob: Blowjob.
quan hệ tình dục bằng miệng.

Một số kiểu BJ viết tắt khác:

Benin: Benin.
ISO 3166 digram.

Giải thích ý nghĩa của BJ

BJ có nghĩa “Blowjob”, dịch sang tiếng Việt là “Blowjob”.