BJJ là gì? Nghĩa của từ bjj

BJJ là gì?

BJJ“Brazilian Jiu-Jitsu” trong tiếng Anh.

BJJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BJJ“Brazilian Jiu-Jitsu”.

Brazilian Jiu-Jitsu: Brazil Jiu-Jitsu.

Giải thích ý nghĩa của BJJ

BJJ có nghĩa “Brazilian Jiu-Jitsu”, dịch sang tiếng Việt là “Brazil Jiu-Jitsu”.