BJT là gì? Nghĩa của từ bjt

BJT là gì?

BJT“Bipolar Junction Transistor” trong tiếng Anh.

BJT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BJT“Bipolar Junction Transistor”.

Bipolar Junction Transistor: Điện trở lưỡng cực có mối nối.

Giải thích ý nghĩa của BJT

BJT có nghĩa “Bipolar Junction Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Điện trở lưỡng cực có mối nối”.