BL là gì? Nghĩa của từ bl

BL là gì?

BL“Bill of lading” trong tiếng Anh.

BL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BL“Bill of lading”.

Bill of lading: Vận đơn.

Một số kiểu BL viết tắt khác:

Body language: Ngôn ngữ cơ thể.

British Leyland: Leyland của Anh.

Bolivia: Bolivia.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của BL

BL có nghĩa “Bill of lading”, dịch sang tiếng Việt là “Vận đơn”.