BLA là gì? Nghĩa của từ bla

BLA là gì?

BLA“Biologics License Application” trong tiếng Anh.

BLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLA“Biologics License Application”.

Biologics License Application: Đơn xin cấp phép sinh học.

Một số kiểu BLA viết tắt khác:

Balochistan Liberation Army: Quân giải phóng Balochistan.

Black Liberation Army: Quân giải phóng da đen.

British Liberation Army: Quân giải phóng Anh.

Black, Latino and Asian: Da đen, La tinh và Châu Á.

Baloch Liberation Army: Quân giải phóng Baloch.

Basolateral nucleus: Nhân cơ bản.

Bengal Library Association: Hiệp hội thư viện Bengal.

Belcanto London Academy: Học viện Belcanto London.

Biologic Applications: Ứng dụng sinh học.

British Library Association: Hiệp hội Thư viện Anh.

Brazil's Legal Amazon: Amazon hợp pháp của Brazil.

Basolateral amygdala: Hạch hạnh nhân ba bên.

Boston Latin Academy: Học viện Latinh Boston.

Bridlington Leisure Association: Hiệp hội Giải trí Bridlington.

Biliverdine IX alpha.

Bachelor of Landscape Architecture: Cử nhân kiến ​​trúc cảnh quan.

Business Licensing Authority: Cơ quan cấp phép kinh doanh.

British Learning Association: Hiệp hội Học tập Anh Quốc.

Black Lawyers Association: Hiệp hội luật sư da đen.

Baseball League Austria: Liên đoàn bóng chày Áo.

Baluchistan Liberation Army: Quân giải phóng Baluchistan.

Botswana Library Association: Hiệp hội Thư viện Botswana.

Business Law Association: Hiệp hội luật doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của BLA

BLA có nghĩa “Biologics License Application”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn xin cấp phép sinh học”.