BLCSE là gì? Nghĩa của từ blcse

BLCSE là gì?

BLCSE“Battle Laboratory Constructive Simulation Environment” trong tiếng Anh.

BLCSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLCSE“Battle Laboratory Constructive Simulation Environment”.

Battle Laboratory Constructive Simulation Environment: Môi trường mô phỏng phòng thí nghiệm chiến đấu.

Giải thích ý nghĩa của BLCSE

BLCSE có nghĩa “Battle Laboratory Constructive Simulation Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường mô phỏng phòng thí nghiệm chiến đấu”.