BLSA là gì? Nghĩa của từ blsa

BLSA là gì?

BLSA“Blowing Sand” trong tiếng Anh.

BLSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLSA“Blowing Sand”.

Blowing Sand: Cát thổi.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của BLSA

BLSA có nghĩa “Blowing Sand”, dịch sang tiếng Việt là “Cát thổi”.