BLT là gì? Nghĩa của từ blt

BLT là gì?

BLT“Bacon Lettuce Tomato” trong tiếng Anh.

BLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLT“Bacon Lettuce Tomato”.

Bacon Lettuce Tomato: Thịt xông khói cà chua xà lách.
bánh mì sandwich.

Giải thích ý nghĩa của BLT

BLT có nghĩa “Bacon Lettuce Tomato”, dịch sang tiếng Việt là “Thịt xông khói cà chua xà lách”.