BLVD là gì? Nghĩa của từ blvd

BLVD là gì?

BLVD“Boulevard” trong tiếng Anh.

BLVD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLVD“Boulevard”.

Boulevard: Đại lộ.
Thường hay được sử dụng trên các bản đồ, biển báo hoặc trong địa chỉ.

Một số kiểu BLVD viết tắt khác:

Battery Low Voltage Disconnect: Ngắt kết nối điện áp thấp của pin.

Giải thích ý nghĩa của BLVD

BLVD có nghĩa “Boulevard”, dịch sang tiếng Việt là “Đại lộ”.