BM là gì? Nghĩa của từ bm

BM là gì?

BM“Battle Management” trong tiếng Anh.

BM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BM“Battle Management”.

Battle Management: Quản lý trận chiến.

Một số kiểu BM viết tắt khác:

Bermuda: Bermuda.
ISO 3166 digram.

Myanmar: Myanmar.
mã quốc gia FIPS 10-4, từ Miến Điện.

Bambara language: Ngôn ngữ Bambara.
mã ISO 639-1: bm.

Giải thích ý nghĩa của BM

BM có nghĩa “Battle Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý trận chiến”.