BMCC là gì? Nghĩa của từ bmcc

BMCC là gì?

BMCC“Borough of Manhattan Community College” trong tiếng Anh.

BMCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMCC“Borough of Manhattan Community College”.

Borough of Manhattan Community College: Khu của Cao đẳng Cộng đồng Manhattan.

Giải thích ý nghĩa của BMCC

BMCC có nghĩa “Borough of Manhattan Community College”, dịch sang tiếng Việt là “Khu của Cao đẳng Cộng đồng Manhattan”.