BMDO là gì? Nghĩa của từ bmdo

BMDO là gì?

BMDO“Ballistic Missile Defense Organization” trong tiếng Anh.

BMDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMDO“Ballistic Missile Defense Organization”.

Ballistic Missile Defense Organization: Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo.
Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của BMDO

BMDO có nghĩa “Ballistic Missile Defense Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo”.