BMEWS là gì? Nghĩa của từ bmews

BMEWS là gì?

BMEWS“Ballistic Missile Early Warning System” trong tiếng Anh.

BMEWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMEWS“Ballistic Missile Early Warning System”.

Ballistic Missile Early Warning System: Hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo.

Giải thích ý nghĩa của BMEWS

BMEWS có nghĩa “Ballistic Missile Early Warning System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo”.