BMNT là gì? Nghĩa của từ bmnt

BMNT là gì?

BMNT“Begin Morning Nautical Twilight” trong tiếng Anh.

BMNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMNT“Begin Morning Nautical Twilight”.

Begin Morning Nautical Twilight: Bắt đầu buổi sáng hàng tuần hoàng hôn.

Giải thích ý nghĩa của BMNT

BMNT có nghĩa “Begin Morning Nautical Twilight”, dịch sang tiếng Việt là “Bắt đầu buổi sáng hàng tuần hoàng hôn”.