BMP là gì? Nghĩa của từ bmp

BMP là gì?

BMP“Basic Metabolic Panel” trong tiếng Anh.

BMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMP“Basic Metabolic Panel”.

Basic Metabolic Panel: Bảng trao đổi chất cơ bản.

Một số kiểu BMP viết tắt khác:

Bone morphogenetic proteins: Protein di truyền hình thái xương.

Giải thích ý nghĩa của BMP

BMP có nghĩa “Basic Metabolic Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng trao đổi chất cơ bản”.