BMU là gì? Nghĩa của từ bmu

BMU là gì?

BMU“Bermuda” trong tiếng Anh.

BMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMU“Bermuda”.

Bermuda: Bermuda.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của BMU

BMU có nghĩa “Bermuda”, dịch sang tiếng Việt là “Bermuda”.