BMW là gì? Nghĩa của từ bmw

BMW là gì?

BMW“Bayerische Motoren Werke” trong tiếng Anh.

BMW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMW“Bayerische Motoren Werke”.

Bayerische Motoren Werke: Bayerische Motoren Werke.
tiếng Đức, "Bavarian Motor Works".

Giải thích ý nghĩa của BMW

BMW có nghĩa “Bayerische Motoren Werke”, dịch sang tiếng Việt là “Bayerische Motoren Werke”.