BMX là gì? Nghĩa của từ bmx

BMX là gì?

BMX“Bicycle/Bike Moto Cross” trong tiếng Anh.

BMX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMX“Bicycle/Bike Moto Cross”.

Bicycle/Bike Moto Cross: Xe đạp / Xe đạp Moto Cross.

Giải thích ý nghĩa của BMX

BMX có nghĩa “Bicycle/Bike Moto Cross”, dịch sang tiếng Việt là “Xe đạp / Xe đạp Moto Cross”.