BN là gì? Nghĩa của từ bn

BN là gì?

BN“Brunei” trong tiếng Anh.

BN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BN“Brunei”.

Brunei: Brunei.
ISO 3166 digram, mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu BN viết tắt khác:

Battalion: Tiểu đoàn.
Bn.

Bengali language: Ngôn ngữ Bengali.
mã ISO 639-1: bn.

Giải thích ý nghĩa của BN

BN có nghĩa “Brunei”, dịch sang tiếng Việt là “Brunei”.