BND là gì? Nghĩa của từ bnd

BND là gì?

BND“Brunei dollar” trong tiếng Anh.

BND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BND“Brunei dollar”.

Brunei dollar: Đô la Brunei.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của BND

BND có nghĩa “Brunei dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Brunei”.