BPSK là gì? Nghĩa của từ bpsk

BPSK là gì?

BPSK“Binary Phase-Shift Keying” trong tiếng Anh.

BPSK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BPSK“Binary Phase-Shift Keying”.

Binary Phase-Shift Keying: Phím dịch chuyển pha nhị phân.

Giải thích ý nghĩa của BPSK

BPSK có nghĩa “Binary Phase-Shift Keying”, dịch sang tiếng Việt là “Phím dịch chuyển pha nhị phân”.