BROS là gì? Nghĩa của từ bros

BROS là gì?

BROS“Brothers” trong tiếng Anh.

BROS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BROS“Brothers”.

Brothers: Anh em.

Một số kiểu BROS viết tắt khác:

Baltimore Rock Opera Society: Hội hát opera nhạc rock Baltimore.

Giải thích ý nghĩa của BROS

BROS có nghĩa “Brothers”, dịch sang tiếng Việt là “Anh em”.