BRZ là gì? Nghĩa của từ brz

BRZ là gì?

BRZ“Business Revitalization Zone” trong tiếng Anh.

BRZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BRZ“Business Revitalization Zone”.

Business Revitalization Zone: Khu vực phục hồi kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của BRZ

BRZ có nghĩa “Business Revitalization Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực phục hồi kinh doanh”.