BWW là gì? Nghĩa của từ bww

BWW là gì?

BWW“Beavers: Wetlands & Wildlife” trong tiếng Anh.

BWW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BWW“Beavers: Wetlands & Wildlife”.

Beavers: Wetlands & Wildlife: Hải ly: Vùng đầm lầy & Động vật hoang dã.

Một số kiểu BWW viết tắt khác:

Buffalo Wild Wings.

Best Wine of the World: Rượu ngon nhất thế giới.

Broadway World: Thế giới Broadway.

Giải thích ý nghĩa của BWW

BWW có nghĩa “Beavers: Wetlands & Wildlife”, dịch sang tiếng Việt là “Hải ly: Vùng đầm lầy & Động vật hoang dã”.