CAME là gì? Nghĩa của từ came

CAME là gì?

CAME“Continuing Airworthiness Management Exposition” trong tiếng Anh.

CAME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAME“Continuing Airworthiness Management Exposition”.

Continuing Airworthiness Management Exposition: Triển lãm quản lý năng lực hàng không.
Dùng trong tổ chức hàng không dân dụng, liên quan đến việc lập lịch trình và kiểm soát các hoạt động liên tục về năng lực hàng không.

Giải thích ý nghĩa của CAME

CAME có nghĩa “Continuing Airworthiness Management Exposition”, dịch sang tiếng Việt là “Triển lãm quản lý năng lực hàng không”.