CASA là gì? Nghĩa của từ casa

CASA là gì?

CASA“Civil Aviation Safety Authority” trong tiếng Anh.

CASA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CASA“Civil Aviation Safety Authority”.

Civil Aviation Safety Authority: Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng.

Giải thích ý nghĩa của CASA

CASA có nghĩa “Civil Aviation Safety Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng”.