CAT là gì? Nghĩa của từ cat

CAT là gì?

CAT“Community Acceptance Testing” trong tiếng Anh.

CAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAT“Community Acceptance Testing”.

Community Acceptance Testing: Kiểm tra sự chấp nhận của cộng đồng.

Một số kiểu CAT viết tắt khác:

Computer-Assisted Translation: Dịch thuật có sự hỗ trợ của máy tính.

Catalan language: Ngôn ngữ Catalan.
mã ISO 639-2: cat.

Giải thích ý nghĩa của CAT

CAT có nghĩa “Community Acceptance Testing”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra sự chấp nhận của cộng đồng”.