CAV là gì? Nghĩa của từ cav

CAV là gì?

CAV“Cavalry” trong tiếng Anh.

CAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAV“Cavalry”.

Cavalry: Kỵ sĩ.

Giải thích ý nghĩa của CAV

CAV có nghĩa “Cavalry”, dịch sang tiếng Việt là “Kỵ sĩ”.