CAW là gì? Nghĩa của từ caw

CAW là gì?

CAW“Canadian Auto Workers” trong tiếng Anh.

CAW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAW“Canadian Auto Workers”.

Canadian Auto Workers: Công nhân Ô tô Canada.
công đoàn.

Giải thích ý nghĩa của CAW

CAW có nghĩa “Canadian Auto Workers”, dịch sang tiếng Việt là “Công nhân Ô tô Canada”.