CBE là gì? Nghĩa của từ cbe

CBE là gì?

CBE“Commander of the Order of the British Empire” trong tiếng Anh.

CBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBE“Commander of the Order of the British Empire”.

Commander of the Order of the British Empire: Chỉ huy Lệnh của Đế quốc Anh.

Một số kiểu CBE viết tắt khác:

Cab Beside Engine: Động cơ bên cạnh cabin.

Giải thích ý nghĩa của CBE

CBE có nghĩa “Commander of the Order of the British Empire”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy Lệnh của Đế quốc Anh”.