CBML là gì? Nghĩa của từ cbml

CBML là gì?

CBML“Coalition Battle Management Language” trong tiếng Anh.

CBML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBML“Coalition Battle Management Language”.

Coalition Battle Management Language: Ngôn ngữ quản lý trận chiến liên minh.

Giải thích ý nghĩa của CBML

CBML có nghĩa “Coalition Battle Management Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ quản lý trận chiến liên minh”.