CBN là gì? Nghĩa của từ cbn

CBN là gì?

CBN“CardsApp Brand Number” trong tiếng Anh.

CBN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBN“CardsApp Brand Number”.

CardsApp Brand Number: Số thương hiệu CardsApp.

Giải thích ý nghĩa của CBN

CBN có nghĩa “CardsApp Brand Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số thương hiệu CardsApp”.