CBO là gì? Nghĩa của từ cbo

CBO là gì?

CBO“Campaign Budget Optimization” trong tiếng Anh.

CBO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBO“Campaign Budget Optimization”.

Campaign Budget Optimization: Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.
Tính năng, cách thức, phương pháp để tối ưu vấn đề tài chính cho việc chạy quảng cáo (thường ở Facebook).

Một số kiểu CBO viết tắt khác:

Chief Brand Officer: Giám đốc thương hiệu.

Chief Business Officer: Giám đốc kinh doanh.

Community-Based Organization: Tổ chức dựa vào cộng đồng.

Criminal Behaviour Order: Lệnh hành vi hình sự.

Giải thích ý nghĩa của CBO

CBO có nghĩa “Campaign Budget Optimization”, dịch sang tiếng Việt là “Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch”.