CBRNE là gì? Nghĩa của từ cbrne

CBRNE là gì?

CBRNE“Chemical, Biological, Radiological, Nuclear or [high-yield] Explosive” trong tiếng Anh.

CBRNE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBRNE“Chemical, Biological, Radiological, Nuclear or [high-yield] Explosive”.

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear or [high-yield] Explosive: Chất nổ hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân hoặc [năng suất cao].

Giải thích ý nghĩa của CBRNE

CBRNE có nghĩa “Chemical, Biological, Radiological, Nuclear or [high-yield] Explosive”, dịch sang tiếng Việt là “Chất nổ hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân hoặc [năng suất cao]”.