CBS là gì? Nghĩa của từ cbs

CBS là gì?

CBS“Columbia Broadcasting System” trong tiếng Anh.

CBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBS“Columbia Broadcasting System”.

Columbia Broadcasting System: Hệ thống phát thanh truyền hình Columbia.

Một số kiểu CBS viết tắt khác:

Corps Battle Simulation: Mô phỏng trận chiến trong quân đoàn.

Giải thích ý nghĩa của CBS

CBS có nghĩa “Columbia Broadcasting System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phát thanh truyền hình Columbia”.