CBT là gì? Nghĩa của từ cbt

CBT là gì?

CBT“Cognitive Behaviour Therapy” trong tiếng Anh.

CBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBT“Cognitive Behaviour Therapy”.

Cognitive Behaviour Therapy: Liệu pháp Hành vi Nhận thức.

Một số kiểu CBT viết tắt khác:

Combat: Chiến đấu.

Giải thích ý nghĩa của CBT

CBT có nghĩa “Cognitive Behaviour Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp Hành vi Nhận thức”.