CCL là gì? Nghĩa của từ ccl

CCL là gì?

CCL“Concise Command Language” trong tiếng Anh.

CCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCL“Concise Command Language”.

Concise Command Language: Ngôn ngữ lệnh ngắn gọn.

Một số kiểu CCL viết tắt khác:

Celebrity Cricket League: Liên đoàn cricket nổi tiếng.

Central Coalfields Limited.

Citizens' Climate Lobby: Phòng chờ khí hậu của công dân.

Circle line: Đường tròn.

California Collegiate League: Liên đoàn California Collegiate.

Computational Chemistry List: Danh sách Hóa học Tính toán.

Convective Condensation Level: Mức độ ngưng tụ đối lưu.

Year 250: Năm 250.

Civilian Control Line: Đường dây kiểm soát dân sự.

Commonwealth Countries League: Liên đoàn các nước thịnh vượng chung.

Canadian Congress of Labour: Đại hội Lao động Canada.

Concentric Canister Launch: Ra mắt Canister Đồng tâm.

Cranial Cruciate Ligament: Dây chằng Cruciate Cranial.

Chicago Catholic League: Liên đoàn Công giáo Chicago.

Climate Change Levy: Thuế biến đổi khí hậu.

Commerce Control List: Danh sách kiểm soát thương mại.

Centre for Computational Linguistics: Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán.

Commercial Companies Law: Luật công ty thương mại.

Consolidated Computers Limited: Máy tính Hợp nhất Limited.

Consultative Committee for Length: Ủy ban tham vấn về độ dài.

Corporate Cellular Ltd: Công ty TNHH di động.

Computer Crimes Law: Luật Tội phạm Máy tính.

Concealed Carry License: Giấy phép mang theo giấu kín.

Charge Current Limit: Tính phí giới hạn hiện tại.

Contaminant Candidate List: Danh sách ứng viên gây ô nhiễm.

Connected Component Labeling: Ghi nhãn thành phần được kết nối.

Crested Capital Limited.

Catholic Central League: Liên đoàn Trung ương Công giáo.

China Chess League: Giải cờ tướng.

Clozure CL.

Crew Change Locations: Vị trí thay đổi phi hành đoàn.

Creative Commons Licence: Giấy phép Creative Commons.

Cancer Cell Lines: Các dòng tế bào ung thư.

Communications Control Language: Ngôn ngữ điều khiển giao tiếp.

CONCACAF Champions League: Giải đấu vô địch CONCACAF.

Combatant Craft Large: Thủ công chiến đấu lớn.

Continuum Conservation Laws: Luật bảo tồn chân không.

Cambria Cydfuddiannol Ltd.

Cimerwa Cement Limited.

Coastal Canyon League: Giải đấu hẻm núi ven biển.

Collegiate Champions League: Chung kết Champions League.

Community College Linkage: Liên kết Cao đẳng Cộng đồng.

Compacted Clay Liners: Lăn đất sét nén.

Caribbean Congress of Labour: Đại hội Lao động Caribe.

Christian County Library: Thư viện Quận Christian.

Cycle Club London: Câu lạc bộ xe đạp London.

Cell Coupled Linac: Ô linac được ghép nối.

Cavendish College London: Đại học Cavendish London.

Center of Christ the Liberator: Trung tâm Chúa Kitô Người Giải phóng.

Cable Consortium of Liberia: Hiệp hội cáp Liberia.

Central Coalfield Ltd: Công ty TNHH mỏ than trung tâm.

Citrus Coast League: Giải đấu bờ biển có múi.

Central California League: Liên đoàn Trung tâm California.

Coalition for Community Living: Liên minh vì cuộc sống cộng đồng.

Communications Controller for Linux: Bộ điều khiển Truyền thông dành cho Linux.

Constraints in Computational Logics: Những hạn chế trong logic tính toán.

Carnival Cruise Line: Carnival hành trình.

Canadian Council on Learning: Hội đồng Canada về Học tập.

Centre for Creative Leadership: Trung tâm Lãnh đạo Sáng tạo.

citryl-CoA lyase.

Colombo Communication LTD: Công ty TNHH Truyền thông Colombo.

Carnegie Corporation Ltd: Công ty TNHH Carnegie.

Centre for Contemporary Legend: Trung tâm truyền thuyết đương đại.

Chicago City Limits: Giới hạn thành phố Chicago.

Centre for Civil Liberties: Trung tâm Tự do Dân sự.

Canadian Congress of Labor: Đại hội Lao động Canada.

Capital City Legislayers: Các nhà lập pháp của Thành phố Thủ đô.

Council of Cyrenaica in Libya: Hội đồng Cyrenaica ở Libya.

Copper Clad Laminates: Laminates đồng.

ChinaCast Communications Limited: Truyền thông Chinacast.

Career Credit Lab: Phòng thí nghiệm tín dụng nghề nghiệp.

Coating and Chemical Laboratory: Phòng thí nghiệm hóa chất và sơn.

Command and Logistic Company: Công ty Chỉ huy và Hậu cần.

Center of Creative Learning: Trung tâm Học tập Sáng tạo.

Centro Comarcal Leridano.

Command and Logistics Company: Công ty Chỉ huy và Hậu cần.

Crown Corporation Limited: Công ty TNHH Crown.

Centre Communautaire Laurentien: Trung tâm Communautaire Laurentien.

Classification for Chinese Libraries: Phân loại cho các Thư viện Trung Quốc.

Center for Curatorial Leadership: Trung tâm lãnh đạo giám tuyển.

Cognition, Cognition and Learning: Nhận thức, Nhận thức và Học hỏi.

Common Command Language: Ngôn ngữ lệnh chung.

Cooperative Computing Laboratory: Phòng thí nghiệm Máy tính Hợp tác.

Collegiate Championship League: Giải vô địch đồng nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của CCL

CCL có nghĩa “Concise Command Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ lệnh ngắn gọn”.