CCPA là gì? Nghĩa của từ ccpa

CCPA là gì?

CCPA“Consumer Credit Protection Act” trong tiếng Anh.

CCPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCPA“Consumer Credit Protection Act”.

Consumer Credit Protection Act: Đạo luật Bảo vệ Tín dụng Người tiêu dùng.

Giải thích ý nghĩa của CCPA

CCPA có nghĩa “Consumer Credit Protection Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Bảo vệ Tín dụng Người tiêu dùng”.